Yazım Kuralları


Kaynaklar; metinde geçtikleri sıraya göre yazının uygun yerinde parantez içinde belirtilmelidir. Kaynak yazımında tüm yazarlar gösterilmelidir. Çok merkezli araştırmalarda ilk 3 yazar yazılıp sonrası için “et. al.” veya “ve ark.” ifadesi kullanılabilir. Kaynak sayısının vaka takdimleri için 10, araştırmalar için 30 ve derlemeler için 50 ile sınırlı kalmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınmalıdır. Dergi isimlerinin standart kısaltmalarını aşağıda web adreslerinde bulabilirsiniz. Index Medicus

(Web Site: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals) ve

Web of Science’da (Web site:
http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/J_abrvjt.html)

Kaynaklar; metinde geçtikleri sıraya göre yazının uygun yerinde parantez içinde belirtilmelidir. Kaynak yazımında tüm yazarlar gösterilmelidir. Çok merkezli araştırmalarda ilk 3 yazar yazılıp sonrası için “et. al.” veya “ve ark.” ifadesi kullanılabilir. Kaynak sayısının vaka takdimleri için 10, araştırmalar için 30 ve derlemeler için 50 ile sınırlı kalmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınmalıdır. Dergi isimlerinin standart kısaltmalarını aşağıda web adreslerinde bulabilirsiniz. Index Medicus