Kongre Konu Başlıkları

İletişim Biliminde Yeni Eğilimler, Yaklaşımlar, Yeni Teknolojiler
 Medya Okuryazarlığı
 Medya Pedagojisi
 İletişim Felsefesi
 Gazetecilik
 Görsel İletişim ve Tasarım
 Halkla İlişkiler
 İletişim Çalışmalarında Güncel Eğilimler
 İletişim Psikolojisi
 İletişim Sosyolojisi
 Kamuoyu Araştırmaları
 Kişilerarası İletişim
 Kültürlerarası İletişim
 Medya Etnografisi
 Medya ve Kadın
 Medyanın Ekonomi Politiği
 Örgütsel İletişim
 Pazarlama İletişimi
 Radyo, Televizyon Yayıncılığı
 Sinema
 Reklamcılık – Reklam Analizleri
 Siyasal İletişim
 İletişim ve Etik
 Sosyal Medya
 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 Yeni Medya
 Yeni Medya Sosyolojisi
 Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler, Yaklaşımlar, Yeni Teknolojiler
 Merkezi Yönetim
 Yerel Yönetim
 Küreselleşme
 Yerelleşme
 Yerel ve Bölgesel Kalkınma
 Yönetişim

Siyaset ve Sosyal Bilimler
 Demokratikleşme

 İnsan Hakları
 Yönetimde Etik
 Kamu Yönetiminde Denetim ve Ombudsmanlık
 Kamu Politikaları Üretiminde Etkinlik, Sorunlar
 Kamu Personel Politikaları ve Sorunlar
 Stratejik Planlama ve Kamu Yönetimi
 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 Örgütsel Davranış (Motivasyon, Liderlik, Örgüt Kültürü vd.,)
 Yönetim ve Organizasyon
 Girişimcilik

 Sivil toplum