Kongre Konu Başlıkları


Dünyada ve Türkiye’de Palyatif Bakımın Yapılanması

Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakımın Yapılanması

Dünyada ve Türkiye’de Hospis Bakımın Yapılanması

Palyatif Bakımda Etik Kavramlar

Dünyada ve Türkiye’de Pediatrik Palyatif Bakım

Palyatif Bakımda Ağrı Yönetimi

Palyatif Bakım Hastalarında Hareket Sorunları

Palyatif Bakımda Beslenme

Palyatif Bakımda Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
A

Dünya ve Türkiye’de Spiritüel Bakıma Yaklaşımları

Hastaya Bakım Veren Sağlık Ekibinin Hakları Ve Sorumlulukları

Palyatif Bakımda Tükenmişlik ve Çözümleri

Ostomi ve Basınç Ülserleri Bakımı

Deliryumlu Hastaya Yaklaşım

Palyatif Bakımda Psikolojik Destek