Kongre Konu Başlıkları


Dünyada ve Türkiye’de Palyatif Bakımın Yapılanması

Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakımın Yapılanması

Dünyada ve Türkiye’de Hospis Bakımın Yapılanması

Palyatif Bakımda Etik Kavramlar

Dünyada ve Türkiye’de Pediatrik Palyatif Bakım

Palyatif Bakımda Ağrı Yönetimi

Palyatif Bakım Hastalarında Hareket Sorunları

Palyatif Bakımda Beslenme

Palyatif Bakımda Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
A

Dünya ve Türkiye’de Spiritüel Bakıma Yaklaşımları

Hastaya Bakım Veren Sağlık Ekibinin Hakları Ve Sorumlulukları

Palyatif Bakımda Tükenmişlik ve Çözümleri

Ostomi ve Basınç Ülserleri Bakımı

Deliryumlu Hastaya Yaklaşım

Palyatif Bakımda Psikolojik Destek

Tam Metin Bildiri Hazırlama ve Yükleme


  • 12 PUNTO, TİMES NEW ROMAN YAZI TPİNDE, 1.5 ARALIKTA VE İKİ YANA YASLI OLMALI.
  • AYRICA KONGRE BİLDİRİ KİTABINDA YAYINLANMAK ÜZERE KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİLERE AİT TAM METİNLER ÖRNEK TAM METİN ŞABLONUNA UYGUN OLARAK  1500, EN FAZLA 2000 (Özet,  Abstract ve Kaynaklar hariç) KELİME OLACAK ŞEKİLDE TÜRKÇE (İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE) OLARAK BASILACAKTIR.
  • Şablona uygun hazırlanmayan tam metinler tam metin kitabında yer verilmeyecektir.
  • Tam metin bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.
  • Örnek tam metin şablonunu indirmek için tıklayınız (.docx)

ÖNEMLİ TARİHLER


Kabul edilen bildirilerin ilanı: 10 Eylül 2019

Tam metin gönderim son tarihi: 30 AĞUSTOS 2019

Kongre Tarihi: 4-6 Ekim 2019

Yer: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Malatya

Yazım Kuralları


Kaynaklar; metinde geçtikleri sıraya göre yazının uygun yerinde parantez içinde belirtilmelidir. Kaynak yazımında tüm yazarlar gösterilmelidir. Çok merkezli araştırmalarda ilk 3 yazar yazılıp sonrası için “et. al.” veya “ve ark.” ifadesi kullanılabilir. Kaynak sayısının vaka takdimleri için 10, araştırmalar için 30 ve derlemeler için 50 ile sınırlı kalmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınmalıdır. Dergi isimlerinin standart kısaltmalarını aşağıda web adreslerinde bulabilirsiniz. Index Medicus

(Web Site: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals) ve

Web of Science’da (Web site:
http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/J_abrvjt.html)

Kaynaklar; metinde geçtikleri sıraya göre yazının uygun yerinde parantez içinde belirtilmelidir. Kaynak yazımında tüm yazarlar gösterilmelidir. Çok merkezli araştırmalarda ilk 3 yazar yazılıp sonrası için “et. al.” veya “ve ark.” ifadesi kullanılabilir. Kaynak sayısının vaka takdimleri için 10, araştırmalar için 30 ve derlemeler için 50 ile sınırlı kalmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınmalıdır. Dergi isimlerinin standart kısaltmalarını aşağıda web adreslerinde bulabilirsiniz. Index Medicus

Congress Organization Committee

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL, İnönü University, Dean of Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Mevlüt AKYOL, İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL,  İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. E. Gülbuğ EROL, İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA,  İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Fatma NİSAN,  İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Hasan TOPBAŞ,  İnönü University, Faculty of Communication
Assist. Prof. Dr. Beyler YETKİNER,  İnönü University, Faculty of Communication
Assist. Prof. Dr. M. Barış YILMAZ,  İnönü University, Faculty of Communication
Assist. Prof. Dr. Vefalı ENSEROV,  İnönü University, Faculty of Communication
Lect. Abdulkadir ÜNLÜ,  İnönü University, Faculty of Communication
Lect. Nida Sümeyya ÇETİN,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Dr. Özgür KILINÇ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Alper YILMAZ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Ayşenur GÖRGEN,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Caner ÇAKI,  İnönü University, Faculty of
Communication
Res. Assist. Dilar DİKEN YÜCEL, İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Eşref AKMEŞE,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Fatih ŞAHİNOĞLU,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Hakan AŞKAN,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Nurcan YILMAZ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Ozan KOCABAŞ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Ömer Faruk YÜCEL,  İnönü University, Faculty of Communication


WRITING GUIDELINES


Manuscript should be prepared in a plan as follows and the titles in the main text should be numbered:
TITLE
ABSTRACT …………………. (At least 250 words in 10 font size
KEYWORDS ……………… (Minimum 3 words, maximum 6 words)
INTRODUCTION
MAIN TEXT
1…..
  1.1……..
2.
  2.1.
CONCLUSION AND DISCUSSION
REFERENCES

APPENDICES


The title of the manuscript should be written in 12 font size, bold and centered in capital letters and sub-headings should be written in 12 font size with lower case letters -only the first letter is uppercase- and left margin. The name and title of the author should be written in the form of 9 font size, bold footnotes and right below the title. If the author is more than one, their names should be written with the one under the other and the sequence number followed by each other. In addition, the institutions and e-mail addresses of the author or authors should be shown with 9 font size in the form of a footnote at the bottom of the page. Abstracts should be written in 10 font size and should contain at least 250 words. The title of “ABSTRACT” should be left-justified, bold and 10 font size. Abstracts should contain brief information on the purpose, method, findings, conclusion and originality of the study. Manuscripts should be written in A4 paper size, with a single (1) line spacing and 12 font size in the Word program with Times New Roman writing style. Paragraph spacing should be before 6pt, after 0pt.Text, drawings or graphics should be within the writing space. In addition, figures and graphs should be drawn on the computer, numbered consecutively, and references to figures and tables should be given with 9 font size under the figures and tables. The titles of the figures and the tables should be written in 12 font size, centered and Times New Roman style. Texts within the table should be written in 12 font size (can be reduced to 9 font size if required) with Times New Roman writing style. In-table texts the paragraph spacing must be before 0pt, after 0pt, and 1 line spacing. In the manuscripts the paragraphs must be indented (1.25 cm). The page number should not be included in the manuscript. Manuscripts should not exceed 25 pages including figures, pictures, graphics and tables. The page layout should be 2.5 cm for the top, 3 cm for the left, 2.5 cm fort he right and bottom. Page Layout Manuscripts should be written in Microsoft Word and their page structure should be organized as follows: Paper Size: A4 Vertical Top Margin: 2.5 cm Bottom Margin: 2.5 cm Left Margin: 3 cm Right Margin: 2.5 cm Font Type: Times New Roman Font Style: Normal Size (text): 12 points Size (footnote text): 9 points Paragraph Range: Before 6 pt, after 0 pt Line Spacing: Single (1) Citations Citations should be given in parentheses in the text followed by the author surname, date and page number. If the author’s name and date are mentioned in the expression they should not be repeated in parentheses. Sources with 3 or more authors the term “et al” should be used. If there is more than one citation to the same subject in the text, it should be separated by semicolons. If the author is referring to more than one sources published in the same year for the same author “a,b,c,…” expressions should be used. Short quotes should be shown in quotation marks. Quotations longer than 4 lines should be written as a separate paragraph in a block of 1 cm from the left and right with 10 font size. In this case, the quotation marks should not be used. If the name of the legal entity is too long or the abbreviated form is known in the source written by legal persons, the abbreviation may be used after the first citation. If the abbreviation is intended to be used, in the first citation the name of the institution should be written and the abbreviation should be given in quotation marks. Only abbreviations should be used in subsequent citations. Citations to more than one publication at the same time all publications should be separated in a single parenthesis, separated by semicolons. The alphabetical order should be followed by the surname of the author in parentheses. If more than one sources of the same author is to be cited at the same time, the order of the date should be sorted from old to new without rewritten the name of the author. If the publication date is not certain “n.d.” abbreviation should be used.


The references should be in form of hanging with 1.25.
Some examples of citations in the manuscript are shown below:
……….(Kalafat, 2007: 195). : Single author
……..(Kocabaş and Elden, 2001: 18). :Two authors
……..(Geray, 2006a: 30, 2006b: 120). : More than one sources published in the same year for the same author
……..(Şeker, 2007: 38; Şeker, 2008: 205).: Same author, different publications
……..(İnceoğlu et al., 2004: 47). : More than two authors
……..(İnal, 2006: 43; Atabek, 2008: 151). : More than one sources at the same time
……..( Turkey Journalists Society, 2009). : Sources accessed from the Internet and the author is unknown
……..(http://www.bik.gov.tr). : Internet source
……..( Press Ethics and Theories, 1981).: Author is unknown
……..(Radio and Television Supreme Council, 2012: 147). : Legal entity
……..(as cited in Balcı, 2004: 55). : Original source is not available
……..(Personal interview with …….., 22 September 2014). : Interview source
Explanations to be made other than citations should be given on a separate page at the end of the manuscript under the heading of “Notes.”
Books:
McQuail, Denis (1992). Media Performance: Mass Communication and The Public Interest, London: Sage Publications.
Dayan, Daniel, and Katz, Elihu (1994). Media Events. US: Harvard University Press.
Leiss, William, Kline, Stephen and Jhally, Sut (1997). Social Communication in Advertising: Persons, Products & Images of Well-Being. New York: Routledge.


df

dfdf

dsa

adsasddsa

Congress’ Topics

• New Trends in Communication Science, Approaches, New Technologies
• Media Literacy
• Media Pedagogy
• Communication Philosophy
• Journalism
• Visual Communication and Design
• Public Relations
• Current Trends in Communication Studies
• Communication Psychology
• Communication Sociology
• Public Opinion Researches
• Interpersonal Communication
• Intercultural Communication
• Media Ethnography
• Media and Woman
• The Political Economy of Media
• Organizational Communication
• Marketing Communication
• Radio, Television Broadcasting
• Cinema
• Advertising – Advertising Analysis
• Political Communication
• Communication and Ethics
• Social Media
• Gender Studies
• New Media
• New Media Sociology
• New Trends, Approaches and New Technologies in Public Administration
• Central Administration
• Local Administration
• Globalization
• Localization
• Local and Regional Development
• Governance
• Politics and Social Sciences
• Democratization
• Human Rights
• Ethics in Management
• Audit and Ombudsman in Public Administration
• Efficiency in Public Policy Production, Problems
• Public Personnel Policies and Issues
• Strategic Planning and Public Administration
• Strategic Human Resources Management
• Organizational Behaviour (Motivation, Leadership, Organizational Culture, etc.)
• Management and Organization
• Entrepreneurship
• Civil Society