Contact

CONTACT INFORMATION


Assoc. Prof. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL
acakyol@inonu.edu.tr
Telephone: 0090 422 3410153-Ext. no: 132/131


Res. Assist. Dr. Özgür KILINÇ
ozgur.kilinc@inonu.edu.tr
Telephone: 0090 422 3410153- Ext. no: 129


Res. Assist. Nurcan YILMAZ
nurcan.gunay@inonu.edu.tr
Telephone: 0090 422 3410153- Ext. no: 108Congress Organization Committee

Congress Organization Committee
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL, İnönü University, Dean of Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Mevlüt AKYOL, İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL,  İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. E. Gülbuğ EROL, İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA,  İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Fatma NİSAN,  İnönü University, Faculty of Communication
Assoc. Prof. Dr. Hasan TOPBAŞ,  İnönü University, Faculty of Communication
Assist. Prof. Dr. Beyler YETKİNER,  İnönü University, Faculty of Communication
Assist. Prof. Dr. M. Barış YILMAZ,  İnönü University, Faculty of Communication
Assist. Prof. Dr. Vefalı ENSEROV,  İnönü University, Faculty of Communication
Lect. Abdulkadir ÜNLÜ,  İnönü University, Faculty of Communication
Lect. Nida Sümeyya ÇETİN,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Dr. Özgür KILINÇ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Alper YILMAZ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Ayşenur GÖRGEN,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Caner ÇAKI,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Dilar DİKEN YÜCEL, İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Eşref AKMEŞE,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Fatih ŞAHİNOĞLU,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Hakan AŞKAN,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Nurcan YILMAZ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Ozan KOCABAŞ,  İnönü University, Faculty of Communication
Res. Assist. Ömer Faruk YÜCEL,  İnönü University, Faculty of Communication

Important Dates

Abstract deadline: 26 May 2019

2019 Announcement of accepted papers: 24 June 2019

Full text submission deadline: 25 August 2019

Participation Fee Deadline: 19 July 2019

Date of Congress: 26-28 September 2019

Venue: İnönü University Turgut Özal Congress and Culture Center Malatya / TURKEY

Congress’ Topics

• New Trends in Communication Science, Approaches, New Technologies
• Media Literacy
• Media Pedagogy
• Communication Philosophy
• Journalism
• Visual Communication and Design
• Public Relations
• Current Trends in Communication Studies
• Communication Psychology
• Communication Sociology
• Public Opinion Researches
• Interpersonal Communication
• Intercultural Communication
• Media Ethnography
• Media and Woman
• The Political Economy of Media
• Organizational Communication
• Marketing Communication
• Radio, Television Broadcasting
• Cinema
• Advertising – Advertising Analysis
• Political Communication
• Communication and Ethics
• Social Media
• Gender Studies
• New Media
• New Media Sociology
• New Trends, Approaches and New Technologies in Public Administration
• Central Administration
• Local Administration
• Globalization
• Localization
• Local and Regional Development
• Governance
• Politics and Social Sciences
• Democratization
• Human Rights
• Ethics in Management
• Audit and Ombudsman in Public Administration
• Efficiency in Public Policy Production, Problems
• Public Personnel Policies and Issues
• Strategic Planning and Public Administration
• Strategic Human Resources Management
• Organizational Behaviour (Motivation, Leadership, Organizational Culture, etc.)
• Management and Organization
• Entrepreneurship
• Civil Society

purpose of congressThe relationship of Communication and Management Sciences has gained more importance recently in accordance with the interdisciplinary structure of the social sciences. The necessity of strategic management of communication, building management in a sustainable way and to include various stakeholder groups concretizes the relationship between these two disciplines. Communication is the foundation of productivity and quality for an organization, and is an essential element of a successful management. Institutions and organizations, which are part of the social structure, maintain their existences in the order of relations established internally and externally. Controlling and functioning of these relations in a specific structural order is achieved by conducting an effective communication policy. In a management, no matter how accurate job descriptions are made and how much harmony is fulfilled between the task and the employees, it is not possible to achieve success unless there is a communication system working properly between the employees and their managers. In this context, 1st International Congress of Communication and Management Sciences will be organized by İnönü University, Faculty of Communication on 26-28 September 2019. Our congress, which aims participation of scientists from Turkey and many other countries, is an international academic congress. In our congress, it is aimed to discuss the innovations, developments and changes in communication and management axis and to present, discuss and develop suggestions related to the field. In addition to this, within the scope of the congress our other objectives are to bring together scientists, public, private and civil sector representatives from an innovative and interdisciplinary perspective and to provide an environment for sharing and dissemination of knowledge. Meanwhile, to investigate the ways and methods of management formation which is sensitive to the demands of the society, attach importance to participation, clarifying goals and priorities, provide accountability, smaller but more effective and adopt a transparent and competent communication approach. Congress web address is http://incom.inonu.edu.tr. We are honoured to see scientists, researchers and practitioners who are interested to the field in our congress.

Prof. Dr. Ahmet YATKIN
Chairman of the Congress Organization Committee

Nemrut Gezisi

28 EYLÜL CUMARTESİ

Kongre Katılım Ücreti

Katılım Ücreti: 250 TL/40 Euro

İkinci Bildiri Katılım ücreti: +100 TL

Katılım en fazla 2 bildiri ile sınırlandırılmıştır.

Hesap No TL: TR11 0001 0014 9055 7493 8350 01
Ziraat Bankası : mevlütakyol
İnönü Üniversitesi Şubesi

Hesap No Euro:


YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Metin bir plan dâhilinde; aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır ve ana metinde yer alan başlıklar numaralandırılmalıdır.

TÜRKÇE ÇALIŞMA BAŞLIĞI

ÖZET……………………………………….(En az 250 kelime 10 punto)

ANAHTAR KELİMELER…………………(En az 3 kelime, en çok 6 kelime)

İKİNCİ DİLDEKİ ÇALIŞMA BAŞLIĞI

ABSTRACT

KEYWORDS

GİRİŞ

ANA METİN

1…..

  1.1……..

2.

  2.1.

SONUÇ VE TARTIŞMA

KAYNAKÇA


EKLER
Çalışmanın başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle bold (koyu) ve ortalı olarak 12 punto, alt başlıkları ise yalnızca ilk harf büyük olmak üzere küçük harflerle sola yaslı 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı ve unvanı başlığın hemen altına sağa yaslı olarak 9 punto bold olarak dipnot şeklinde (Örneğin; Yrd. Doç. Dr. Fatma NİSAN) yazılmalı; yazar birden fazla ise adları alt alta gelecek şekilde ve sıra numarası birbirini takip edecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıcı yazarın veya yazarların görev yeri ve e-posta adresi sayfanın altında dipnot şeklinde 9 punto ile gösterilmelidir. (Örneğin; İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, fatma.nisan@inonu.edu.tr)
Bütün yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve İngilizce özet verilmelidir.Özetler 10 punto ile yazılmış ve en az 250 kelimeden oluşmalıdır. “ÖZET” ve “ABSTRACT” başlığı sola dayalı, bold (koyu) ve 10 punto ile yazılmalıdır. Yazı başka bir dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri yer almalıdır. Özetler, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonucu ve orijinalliği gibi konularda kısaca bilgileri içermelidir.Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 kâğıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stiliyle iki yana yaslı, tek (1) satır aralığı ve12 punto ile Word programında yazılmalıdır. Paragraf aralığı önce 6nk, sonra 0nk olmalıdır. Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmelidir. Ayrıca şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil ve tablolara ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmeli. Bunun yanında, şekil ve tabloya ait başlıklar (isim) ise 12 punto ve ‘, Times New Roman yazı stili ile ortalı olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinler 12 punto ile (gerektiğinde 9 puntoya kadar düşürülebilir) ve ‘Times New Roman’ yazı stili olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinlerde paragraf aralığı önce 0nk, sonra 0nk ve 1 satır aralığında olmalıdır.

Yazıda paragraflar, girintili (1,25 cm) olmalıdır.

Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.

Yazılar;  şekil, resim, grafik ve tablolar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa düzeni, üst 2,5 cm, sol 3 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm boşluk bırakarak oluşturulmalıdır.

Sayfa Düzeni

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm

Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Tipi Stili: Normal

Boyutu (normal metin): 12 Punto

Boyutu (dipnot metni): 9 Punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra 0 nk

Satır Aralığı: Tek (1)

 Kaynakların Gösterilmesi


Kaynaklar metin içerisinde parantez arasında sırasıyla yazar soyadları, tarih, sayfa numarası yazılarak verilmelidir.Yazar adı ve tarih bilgileri anlatımda geçiyorsa parantez içinde yinelenmemelidir.3 veya daha çok yazar isimli yazılarda “vd” kısaltması kullanılmalıdır.Metin içerisinde aynı konuya ait gönderme yapılan kaynaklar birden fazla ise, noktalı virgülle ayrılmalıdır.Eğer, yazarın ayın yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılarak, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c,…” İbareleri kullanılmalıdır.Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve sol 1 cm içeriden olmak üzere blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır. Tüzel kişiler tarafından yazılmış eserlerde tüzel kişi adı çok uzun ise veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk atıftan sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılması düşünülüyorsa ilk atıfta kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında tırnak içinde kısaltması verilmelidir. Daha sonraki atıflarda sadece kısaltma kullanılmalıdır.Aynı anda birden fazla esere gönderme yapılmak istenirse, hepsi tek bir parantez içinde, birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilmelidir. Parantez içinde yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenmelidir.Aynı yazarın birden fazla eserine aynı anda atıf yapılacaksa yazar yinelenmeksizin tarih sırası küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.Eserin yayın tarihi belli değilse, göndermede tarih yok anlamına gelen “t.y” kısaltılması kullanılmalıdır.

Kaynakçalar, asılı olarak 1,25 değeri ölçüsünde olmalıdır.

Metin içerisinde kaynak gösterimi ile ilgili bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;

……….(Kalafat, 2007: 195). : tek yazarlı kaynak gösterimi.

……..(Kocabaş ve Elden, 2001: 18). : iki yazarlı yayınların kaynak gösterimi.

……..(Geray, 2006a: 30, 2006: 120). : aynı yazarın aynı yıldaki birden fazla yayınının kaynak gösterimi.

……..(Şeker, 2007: 38; Şeker, 2008: 205).: aynı yazarın ayrı yayınlarının kaynak gösterimi

……..(İnceoğlu vd., 2004: 47). : ikiden fazla yazarlara ait yayınların kaynak gösterimi

……..(İnal, 2006: 43; Atabek, 2008: 151). : Aynı konuya ait gönderme yapılan birden fazla kaynağın gösterimi

……..(Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2009). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan yayınların kaynak gösterimi

……..(http://www.bik.gov.tr). : internet kaynağının gösterilmesi

……..(Basın Etiği ve Teorileri, 1981).: yazarı belli olmayan kaynağın gösterimi

……..(Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2012: 147). : tüzel kişi tarafından yazılmış eserin gösterilmesi.

……..(Sözen’den Akt.: Balcı, 2004: 55). : Dolaylı gönderme kaynağın gösterimi

……..(Mete Çamdereli ile kişisel iletişim, 22 Eylül 2014). : Görüşme kaynağın gösterilmesi.

Yukarıda metin içerisindeki kaynak gösterimleri, yazım dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dile yazılan makalelerdeki kaynak gösterimlerinde kullanılan bağlaçlar, yazım dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynak gösterimi dışında yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

Kitaplar:

Tokgöz, Oya (2000). Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi.

Parsa, Seyide ve Parsa, Alev (2004). Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Mc Quai, Denis (1992). Media Performance: Mass Communication and The Public Interest, London: Sage Publications.

Çeviri Kitaplar:

Mumby, Dennis K. (2005). İdeoloji ve Anlamın Toplumsal İnşası: Bir İletişim Bakış Açısı, Doğu Batı, Çev: Çiler Dursun, Kasım-Aralık-Ocak 2004-2005, 123-141.

Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale)

Shoemaker, Pamela ve Reese, Stephen D. (2002). İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi, Ed: Süleyman İrvan, Medya Kültür Siyaset, 2. Baskı, Ankara: Alp Yayınevi, 225-250.

Makaleler:

Nisan, Fatma (2015). 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki Cumhurbaşkanı Adaylarının Karikatürlere Yansıması, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi: Selçuk İletişim, Temmuz 2015, Cilt: 9 Sayı: 1, 162-200.

Van Dijk, T. A. (2003). Critical discourse analysis. D.Schiffrin, Ed. D. Tannen, & E. H. Hamilton, In The Handbook of Discourse Analysis, 352-372, Oxford: Blakwell Publishing.

Tezler:

Nisan, Fatma (2012). Siyasal Söylemin ve İdeolojilerin Gazete Karikatürlerinde Yeniden Üretimi (Örnek Olay 1982 ve 2010 Anayasa Referandum Süreci), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.

Bildiriler:

Nisan, Fatma (2016). 25 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Ulusal Demokrasi Şöleni: ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ Örneği, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13-15 Ekim 2016, Elazığ, 2013-2040.

Öğün Emre, Perrin ve Çavdar, Ayşe (2011). Yeni Muhalefet Eski Dil: Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Mizah, Ulusal İletişim Kongresi Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Ulusal İletişim Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum: Mega Ofset.

İnternet:

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü; (2015), http://www.byegm.gov.tr/turkce/uluslararasi-basin-mensuplari, Erişim Tarihi: 09. 09. 2015.

Bostancı, Naci (2012). Kısa Bir Medya-Siyaset İlişkisi Tarihi, http://www.mostar.com.tr/Detay.aspx?YaziID=427, Haziran 2012. Erişim Tarihi: 04. 03. 2012.

Tigrel,  Ali (1999). Timetable: What will Happen and When, http://europa.eu. int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.

Yüksek Seçim Kurumu, http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2010Referandum/KesinSonuc/Sonuc.pdf, Erişim Tarihi: 14. 01. 2011

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet son gönderim tarihi: 26 Mayıs 2019

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 24 Haziran 2019

Tam metin gönderim son tarihi: 25 Ağustos 2019

Katılım Ücreti Son ödeme tarihi: 19 Temmuz 2019

Kongre Tarihi: 26-28 Eylül 2019

Yer: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Malatya